Globalization concept

सिरियल डिजिटल इन्टरफेस (sdi) Ics